Заглушки

Заглушка квадратная Заглушка квадратная


Заглушка в трубу
20х20х1,5
Заглушка прямоугольная Заглушка прямоугольная
Заглушка в трубу
20х30х1,5
   
Заглушка в трубу 30х30х1,5 Заглушка в трубу 30х30х1,5
Заглушка в трубу
30х30х1,5
Заглушка в трубу 20х40х1,5 Заглушка в трубу 20х40х1,5
Заглушка в трубу
20х40х1,5